Spuitdoppenkeuze.nl is vernieuwd!

Vanaf mei 2018 is de online tool voor spuitdoppenadvies vernieuwd en weer up-to-date met alle in Nederland toegestane spuitdoppen en driftreducerende technieken. De tool houdt nu ook rekening met de, zoals in het activiteitenbesluit beschreven, verplichte 75% driftreductie voor neerwaarts bespoten gewassen.


Eerste hulp bij spuitdoppen

Keuze voor de juiste dop is erg belangrijk voor een goed spuitresultaat én om drift te beperken. Welke dop geschikt is, hangt af van uw rijsnelheid, waterhoeveelheid, boomhoogte, spuittechniek en gewenste driftreductie. Vult u deze gegevens in, dan geeft de keuzehulp weer welke doppen geschikt zijn.

Het advies dat gegeven wordt binnen deze applicatie focust zich op neerwaartse bespuitingen (i.e. veldspuiten).

Start keuzehulp