Disclaimer

Verantwoording informatie in Spuitdoppenkeuze.nl

De informatie is gebaseerd op de TCT-doppenlijst die ook te vinden is op www.helpdeskwater.nl en www.kennisakker.nl. Waar nodig zijn aanvullende gegevens gevraagd aan spuitdopfabrikanten.

De informatie over driftreductieklasse bij hogere snelheden (>9 km/uur) zijn schattingen van CLM gebaseerd op beschikbaar WUR-PRI onderzoek.

Links

www.spuitdoppenkeuze.nl is een initiatief van:

Uitgevoerd door:

Dit project is mede gefinancierd vanuit het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water, uitgevoerd door Agentschap NL in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu