Disclaimer

Verantwoording informatie in Spuitdoppenkeuze.nl

De informatie is gebaseerd op de TCT-doppenlijst die ook te vinden is op www.helpdeskwater.nl en www.kennisakker.nl. Waar nodig zijn aanvullende gegevens gevraagd aan spuitdopfabrikanten.

De informatie over driftreductieklasse bij hogere snelheden (>9 km/uur) zijn schattingen van CLM gebaseerd op beschikbaar WUR-PRI onderzoek.

Links

www.spuitdoppenkeuze.nl is een initiatief van:

Uitgevoerd door:

Dit project is mede gefinancierd vanuit het Innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water, uitgevoerd door Agentschap NL in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

In 2018 is spuitdoppenkeuze.nl vernieuwd met bijdragen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Provincie Brabant en spuitdoppenfabrikanten Teejet en Agrotop.

Riwalogo 225 Ee5324 B444 B61 Bbaf11 Afa361 E5 Fe
Agrotop 300x300 Image